Na czym polega psychoterapia Gestalt?

face-623313_640

Jednym z najbardziej charakterystycznych i najszybciej rozwijających się obecnie nurtów psychoterapeutycznych, jest psychoterapia Gestalt. Jej twórcą był lekarz Fritz Perls, który na bazie psychologii postaci opracował metodę terapeutyczną nazywaną Gestalt. Sama nazwa oznacza zorganizowaną całość i odnosi się do holistycznego podejścia do pacjenta.

Dla terapii Gestalt kluczowe jest traktowanie człowieka całościowo, a nie jako zbiór poszczególnych cech, problemów czy trudności. Stąd też wynika konieczność zwracania uwagi przez terapeutę na wszystkie otaczające pacjenta sprawy. Psychoterapia Gestalt jest prowadzona w nowoczesnych ośrodkach psychoterapii, np. w Ośrodku Psychoterapii W RELACJI w Warszawie.

Podczas tego rodzaju terapii dla psychoterapeuty w Warszawie najważniejsza jest relacja pacjent-terapeuta. Bez niej nie można dokonać żadnej zmiany ani uświadomić sobie żadnych procesów. Zgodnie z założeniami Gestalt, prawdziwa relacja to bycie w dialogu i otwartości. Dlatego też zadaniem terapeuty jest przyjmowanie wszystkiego, co pacjent robi i mówi, bez oceniania go. Podczas spotkania z psychoterapeutą w Warszawie pacjent powinien mieć szansę bycia sobą, badania swoich reakcji i uczuć bez obawy przed oceną i krytyką ze strony terapeuty. Budowanie relacji terapeutycznej może zająć kilka bądź kilkanaście spotkań.

Podstawowym założeniem psychoterapii Gestalt jest skoncentrowanie się na tym, co dzieje się „TU i TERAZ”. Najważniejszym celem całej terapii jest osiąganie przez pacjenta dojrzałości, rozumianej jako znalezienie oparcia w sobie samym i umiejętność sięgania do własnych, często nieuświadomionych przed podjęciem psychoterapii, zasobów.