Rozwód – podstawowe koszty

Nie wiesz jak przebiega sprawa rozwodowa? Jakie koszty trzeba ponieść? Przeczytaj ten artykuł.

W dzisiejszych czasach większość zawieranych małżeństw rozpada się w ciągu trzech lat po ślubie. Postępowanie rozwodowe nie należy do najprostszych spraw sądowych i czasem w wyniku różnych okoliczności przedłuża się, np. gdy partner nie potrafi się pogodzić z rozstaniem i nie zgadza się na zakończenie małżeństwa. Sprawę rozwodową przedłużają również konflikty związane z podziałem majątku lub też ustanowieniem opieki nad małoletnimi dziećmi.

Aby małżeństwo zostało zakończone jeden z małżonków wnosi do sądu pozew rozwodowy. Sędzia musi stwierdzić zupełny i trwały rozpad pożycia między małżonkami, czyli brak więzi duchowych, fizycznych i gospodarczych, a także brak możliwości powrotu do pożycia. W niektórych sytuacjach sąd może odmówić orzeczenia rozwodu, np. gdy jest to niekorzystne dla małoletnich dzieci, niezgodne z zasadami współżycia społecznego (małżonek opuszcza chorego współmałżonka), a także w przypadku, gdy rozwodu żąda partner winny rozpadu małżeństwa.

Należy jednak się zastanowić, ile kosztuje rozwód? Opłata stała, którą pobiera sąd od osoby wnoszącej pozew, wynosi 600 zł. Pozywający może jednak zwrócić się do sądu o zwolnienie z kosztów, gdy złoży oświadczenie, iż nie ma możliwości uiszczenia opłaty bez uszczerbku w utrzymaniu siebie oraz rodziny. Ponadto, gdy pozwany okaże się winny rozpadu małżeństwa, to sąd w wyroku może zasądzić zwrot kosztów opłaty na rzecz pozywającego. Natomiast w wyniku dalszego przebiegu rozprawy sądowej związanej z podziałem majątku, dochodzeniem alimentów czy też eksmisją generują się dodatkowe koszty, np. opłaty biegłych rzeczoznawców. Po wyroku również można składać apelację do sądu II instancji, co wiąże się z poniesieniem kolejnych wydatków. Poza tym powinno się rozważyć skorzystanie z usług adwokata, który po zapoznaniu się ze sprawą, określi swoje wynagrodzenie.

Jak widzimy, procedura rozwodowa wiąże się z licznymi wydatkami, które należy ponieść. Ponadto rozwód to trudne doświadczenie pod względem emocjonalnym, które wywołuje duży stres, dlatego też warto dążyć do szybkiego i polubownego załatwienia sprawy.