Sprawa rozwodowa w pigułce

divorce-619195_640Z każdym rokiem procesów rozwodowych w Polsce jest coraz więcej. Sprawy te zwykle są nieprzyjemne dla obu stron. W ich trakcie trzeba zmierzyć się również z wieloma sprawami formalnymi warto więc wiedzieć jaką wygląda procedura rozwodowa.

Na wstępie trzeba zaznaczyć, iż postępowanie sądowe o orzeczenie rozwodu ma charakter osobisty. Znaczy to, że nie ma możliwości, aby rozwodu zażądał przedstawiciel ustawowy małżonka bądź prokurator.

Aby proces mógł się rozpocząć konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Orzeczenie jest możliwe bowiem jedynie po przeprowadzeniu procesu sądowego. W procesie o rozwód jeden małżonek pozywa drugiego o unieważnienie małżeństwa. W sprawie tej konieczne jest wykazanie, że nastąpił trwały i całkowity rozkład pożycia na płaszczyźnie uczuciowej, fizycznej lub ekonomicznej- mówią adwokaci z Bielska-białej.
Pamiętać trzeba, że sąd nie orzeknie rozwodu jeśli w jego skutek miałoby ucierpieć dobro dzieci lub jeśli byłby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Jeśli chodzi o koszta związane ze sprawą rozwodową to sąd z góry pobiera opłatę w wysokości 600zł. Dodatkowe opłaty pojawiają się w przypadku, gdy sprawa ma dotyczyć dochodzenia alimentów, podziału mieszkania, eksmisji lub podziału majątkowego.
Sprawy rozwodowe rozwiązywane są przez sąd w czasie rozprawy. W tym czasie przeprowadza się przesłuchanie obu małżonków, co jest obowiązkiem przy tego typu sprawach. W trakcie procesu strony mogą zgłaszać wszelkie dowody, mają również prawo do wyznaczania świadków, biegłych oraz przedstawiania dokumentów które mogą przyśpieszyć finalizację sprawy- dodają adwokaci z Bielska-białej. W sprawach rozwodowych nierzadko zdarza się, że małżonkowie próbują wykorzystywać dzieci w celu wygrania wojny domowej. Należy pamiętać, że małoletni nie mogą być przesłuchiwani w charakterze świadka póki nie ukończą trzynastego roku życia.
W przypadku, gdy sędzia prowadzący sprawę dostrzeże nadzieje dla utrzymania małżeństwa może przekazać sprawę do postępowania mediacyjnego. To samo sąd może uczynić w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii między małżonkami, które dotyczą zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej. Rozstrzygnięcie sądu pojawia się w formie wyroku. Organ prowadzący orzeka, który z małżonków jest winny rozkładowi pożycia, chyba, że małżonkowie zrezygnują z tego.