Tak źle i tak nie dobrze… – bo albo jesteśmy na bezrobociu, albo pracujemy na jak najwyższych obrotach za najniższą krajową i tu nie pozost...